Fizjoterapia dla dzieci, mam i kobiet – Warszawa

Kamienie milowe

Idąc do większości specjalistów zajmujących się rozwojem dzieci z reguły słyszymy pytania dotyczące kamieni milowych, ich osiągania, w jakim wieku itd. 😊 Tu kamienie milowe, tam kamienie milowe.. I co w ogóle chodzi z tymi kamieniami pewnie się czasem zastanawiacie.

Kamienie milowe to nic innego  jak narzędzie do prowadzenia skryningu rozwoju psychoruchowego. Kamienie milowe to nowe przełomowe umiejętności dziecka. 

Pierwsze dwa lata życia dziecka to czas szczególnie intensywnego dojrzewania OUN (ośrodkowego układu nerwowego), tworzenia nowych połączeń niezbędnych do tego, aby rozwój dziecka przebiegał „książkowo”. Kolejność dojrzewania poszczególnych obszarów mózgu jest bardzo zbliżona u całej naszej populacji, a to oznacza, że są pewne wyznaczniki, czego może spodziewać się u dziecka w danym wieku.

Oczywiście rozwój dziecka jest sprawą bardzo indywidualną, każde dziecko rozwija się w innym unikalnym tempie.

Kamienie milowe stanowią wyznacznik normy, która pozwala odróżnić nieprawidłowy rozwój od wariantu rozwojowego. 

Monitorując rozwój dzieci można we wczesnym okresie wychwycić różne nieprawidłowości czy odstępstwa od prawidłowego rozwoju, a wcześnie podjęta interwencja terapeutyczna daje tym dzieciom dużą szanse na nadrobienie zaległości, co pozwoli na harmonijny rozwój psychoruchowy. U dzieci z grupy ryzyka zaburzeń rozwojowych często wymagane jest wsparcie interdyscyplinarne. 

Większość osób z kamieniami milowymi łączy takie aspekty jak raczkowanie, wstawanie czy chodzenie. Owszem, są to obszary, które zaliczają się do??, ale nie tylko! 

Mamy cztery obszary, w których monitorujemy dziecko:

  • Motoryka duża (stabilna pozycja siedząca, czworakowanie, samodzielne chodzenie)
  • Słuch, rozwój mowy (głużenie, gaworzenie, odwracanie głowy na dźwięki, mówienie)
  • Wzrok, motoryka mała (śledzenie twarzy, sięganie po zabawki, chwyt pęsetowy, obcęgowy i dłoniowy)
  • Rozwój funkcji psychicznych i socjalnych (uśmiech społeczny, samoobsługa, trening czystości)

Aby lepiej to zobrazować weźmy przykład dziecka w wieku 3 miesiące. Co takiego powinno potrafić?

  • Motoryka duża: podpiera się na dłoniach w pozycji na brzuchu, stabilizuje głowę
  • Słuch, rozwój mowy: grucha, głuży,
  • Wzrok, Motoryka mała: odruch chwytny, bawi się paluszkami w linii pośrodkowej ciała, dłonie w 50% nie zaciśnięte, utrzymuje kontakt wzrokowy z badającym/ rodzicem, preferuje ludzką twarz (oczy), obiekty kontrastowe, kolorowe,
  • Rozwój funkcji psychicznych i socjalnych:  uspokaja się kiedy mówi się do niego, bierze się go na ręce, śmiech społeczny, odruch ssania i szukania, wkłada dłonie do buzi

Opóźnienie jednego z obszarów może rzutować na dalszy rozwój reszty, ponieważ wszystkie te sfery są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego drodzy rodzice, nie dziwicie się czasem, że wywiad na pierwszym spotkaniu zajmuje niekiedy tak wiele czasu, z punktu widzenia diagnostycznego jest to jeden z najważniejszych punktów spotkania.