Fizjoterapia dla dzieci, mam i kobiet – Warszawa

Kto stworzył podwaliny terapii?

Oferowana przez nas terapia metodą NDT-Bobath została zapoczątkowana w latach czterdziestych XX wieku w Londynie przez fizjoterapeutkę Bertę Bobath i jej męża Karela – neurologa. Metodę rozwijano i modyfikowano równocześnie ze zdobywanymi doświadczeniami praktycznymi i osiągnięciami wiedzy medycznej, głównie z zakresu neurofizjologii oraz obserwacji przebiegu prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju ruchowego dzieci. W koncepcji NDT Bobath głównym punktem jest obserwacja i analiza możliwości oraz trudności w wykonywaniu ruchów, które uważa się za charakterystyczne w danym wieku. Wnikliwa obserwacja oraz analiza ruchu ma na celu określenie, co dziecko jest w stanie wykonać oraz jaka jest jakość wykonywanych ruchów. Zapoczątkowanie, wspomaganie przebiegu oraz prowadzenie ruchu – w ramach terapii metodą Bobath na Targówku – odbywa się rękoma terapeuty z tzw. punktów kluczowych do których należy głowa, obręcz barkowa i miednicza.

Zasady usprawniania według metody NDT- Bobath

Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju. W związku z powyższym główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

  • wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,
  • hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz
  • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa,obręcz barkowa , obręcz miedniczna i inne części ciała, oraz
  • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.
  • Terapia metodą Bobath na Targówku oparta jest na powyższych regułach, co zapewnia prawidłowy przebieg rehabilitacji

Jakie jest zastosowanie metody Bobath?

Wszystkich zainteresowanych tą metodą rehabilitacji – zapraszamy do naszej kliniki na warszawskim Targówku i skorzystania z terapii opracowanej przez Bertę Bobath. Interdyscyplinarny zespół doświadczonych fizjoterapeutów i specjalistów Baby & Mom Clinic czeka na kontakt.

Jaki jest przebieg terapii?

W trakcie zajęć z dzieckiem fizjoterapeuta z Baby & Mom Clinic zwraca uwagę na ułożenie całego ciała dziecka. Każdy ruch jest zaplanowany i celowy– terapeuta nadaje mu odpowiedni kierunek i w razie potrzeby stabilizuje. W miarę postępów rehabilitacji ćwiczenia odbywające się w ramach terapii Bobath na Targówku są modyfikowane Sesje ze specjalistą mają na celu przede wszystkim wypracowanie właściwych lub jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych schematów ruchu, przy jednoczesnym hamowaniu tych nieprawidłowych. Wyrównywana jest również dystrybucja napięcia mięśniowego. Dziecko stymulowane jest do osiągania nowych umiejętności ruchowych i ich kontrolowania.

FAQ – Pytania i odpowiedzi

NDT Bobath to metoda terapeutyczna używana w fizjoterapii, która skupia się na poprawie jakości życia dzieci z zaburzeniami neurologicznymi 

Tak, metoda NDT Bobath jest bezpieczna. Wszystkie ćwiczenia i techniki są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta, a terapeuta stale monitoruje stan pacjenta. 

Czas trwania sesji terapii NDT Bobath może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, ale zwykle trwa około 45 minut. 

Terapia NDT Bobath nie powinna powodować bólu. Wszystkie techniki są wykonywane delikatnie i z pełnym szacunkiem dla komfortu pacjenta. 

Ćwiczenia domowe mogą zdecydowanie przyspieszyć postępy w terapii. Zależy to jednak od indywidualnego planu terapeutycznego. 

Tempo postępów w terapii NDT Bobath jest indywidualne i zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i stopień zaburzenia, ogólny stan zdrowia pacjenta, czy stopień zaangażowania w terapię. 

Tak, metoda NDT Bobath może być stosowana równolegle z innymi terapiami, takimi jak terapia zajęciowa, logopedia czy terapie medyczne. 

Umów wizytę w Baby & Mom

Nie czekaj, zadzwoń do nas dzisiaj i umów się na wizytę!