Terapia metodą Vojty Warszawa, Targówek

Kto opracował metodę?

Prezentowana metoda Vojty została stworzona przez czeskiego lekarza Vaclawa Vojtę w latach 50-60 XX wieku.. Terapia ta opiera się na odruchowej lokomocji. Profesor szukając odpowiedniej terapeutycznej metody dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym zaobserwował, że u tych dzieci w ściśle określonych pozycjach ciała w odpowiedzi na konkretne bodźce zachodzą powtarzalne reakcje motoryczne tułowia oraz kończyn. Skutki wyżej opisanej aktywacji były zaskakujące. Dzieci z MPD najpierw zaczynały o wiele wyraźnie mówić, a po krótkim czasie pewniej stały,chodziły.

Na czym polega terapia metodą Vojty?

Oferowana w naszej klinice w Warszawie na Targówku terapia Vojty wykorzystuje możliwości rozwojowe dziecka poprzez stymulację stref wyzwalania, czyli ściśle określonego punktu na ciele, pod wpływem czego dziecko wykonuje tzw. czynność motoryczną i osiąga idealny wzorzec ruchowy.

Takie bodźce powodują u człowieka – niezależnie od jego wieku – automatyczne i mimowolne, to znaczy niezależne od motywacji pacjenta uruchomienie dwóch kompleksów motorycznych: odruchowego pełzania oraz odruchowego obrotu z leżenia na plecach i na boku. Odruchowe pełzanie prowadzi do swoistego ruchu pełzania, natomiast odruchowy obrót rozpoczyna się w leżeniu na plecach i przez leżenie na boku prowadzi do tzw. czworakowania.

Wynika to z założeń terapii metodą Vojty, który twierdził, że istnieje genetycznie zakodowany globalny wzorzec lokomocji, który jest przynależny gatunkowi ludzkiemu. Oznacza to, że wszystkie mechanizmy niezbędne do rozwoju dziecka i osiągania przez niego kolejnych umiejętności, tzn. pionizowanie, przemieszczanie do przodu, chodzenie są w człowieku od momentu poczęcia, ujawniają się tylko w określonym czasie jako efekt dojrzewania centralnego układu nerwowego. Dlatego rozwój każdego z nas postępuje ściśle według tego zakodowanego genetycznie programu. Dziecko rozwijające się prawidłowo osiąga kolejne zdolności bez żadnej pomocy z zewnątrz. Dzieci, u których występują jakieś wady rozwojowe nie będzie osiągało tych umiejętności. Z czasem wyrobi sobie zastępcze wzorce ruchowe, które utrwalą się w korze mózgu.

Obserwacje profesora Vojty i dokonana przez niego ocena wzorców ruchowych w motoryce spontanicznej, jak również reakcji ułożeniowych niemowlęcia oraz ocena dynamiki rozwoju tzw. odruchów prymitywnych stworzyły podwaliny jedynej w swoim rodzaju wczesnej diagnostyki zaburzeń postawy i ruchu w wieku niemowlęcym oraz wypracowania metody terapii, którą w Warszawie na Targówku oferuje klinika Baby & Mom Clinic.

Jaki jest przebieg terapii?

W naszej placówce terapię według metody Vojty prowadzi się w ścisłej współpracy na linii terapeuta- rodzic. Terapeuta dobiera odpowiednie ćwiczenie razem z  techniką, pozycją ułożeniową i strefą stymulacji, które rodzic wykonuje w domu przez określoną ilość dni. Najczęściej jest to od 2 do 5 serii dziennie, w zależności od wieku i stanu funkcjonalnego dziecka.

Fizjoterapia niemowląt Warszawa

Wykorzystanie metody Vojty.

Dziś diagnostyka metodą Vojty jest powszechnie wykorzystywana do wczesnego rozpoznawania zaburzeń rozwoju motorycznego, aby jak najszybciej (najkorzystniej w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia) można było wprowadzić właściwą terapię, która w porę zapobiegnie manifestowaniu się „nieprawidłowych sekwencji ruchowych” i da maksymalną szansę na pełne usprawnienie.

Wzorce częściowe odruchowej lokomocji zawierają wszystkie elementy składowe rozwoju motorycznego człowieka aż do osiągnięcia umiejętności swobodnego chodu. Systematyczne prowadzenie terapii metodą Vojty skutkuje „torowaniem“ wzorców częściowych w ośrodkowym układzie nerwowym, a stan aktywacji utrzymuje się także po zakończeniu sesji terapeutycznej i korzystnie wpływa na spontaniczne ruchy dziecka / osoby dorosłej.

Jak pokazują doświadczenia kliniczne, każdy pacjent (dziecko / dorosły) po aktywacji odruchowej lokomocji dysponuje znacznie bardziej kompleksową – czy wręcz prawidłową – postawą ciała. Terapia metodą Vojty na Targówku realizowana jest przez doświadczonych fizjoterapeutów zgodnie z założeniami tej neurokinezjonologicznej koncepcji diagnostyczno-terapeutycznej.

Zalecenia do terapii metodą Vojty

Dzięki metodzie diagnostycznej Vojty można wykryć zagrożenia w rozwoju dziecka i zainicjować skuteczną terapię. Wszystkich zainteresowanych tą formą rehabilitacji zapraszamy do Baby & Mom Clinic w Warszawie na Targówku.