Fizjoterapia dla dzieci, mam i kobiet – Warszawa

Fundacja Baby & Mom

Jako Fundacja Baby & Mom, naszymi celami są przede wszystkim pomoc społeczna i poprawa jakości życia dzieci i kobiet w Polsce. Chcemy zapewnić równość szans w dostępie do opieki fizjoterapeutycznej, szczególnie dla tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub mają problemy z motoryką ruchową.

Pomagamy i Edukujemy

Działamy również na rzecz ochrony i promocji zdrowia, a nasze projekty obejmują szeroki zakres działań, od pomocy fizjoterapeutycznej po organizację kampanii edukacyjnych i szkoleń dla rodziców i opiekunów. Wspieramy przedszkola i żłobki w zakresie promocji zdrowia oraz prowadzimy działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób z problemem nietrzymania moczu i dysfunkcji uroginekologicznych.

Nasze Działania

Popularyzujemy wiedzę na temat zapobiegania chorobom układu moczowo-płciowego, zwłaszcza u kobiet w okresie okołoporodowym i młodych mam. Wspieramy również rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promujemy kulturę fizyczną oraz organizujemy i promujemy wolontariat.

Nasza działalność obejmuje również pomoc Polonii i Polakom za granicą, zwłaszcza osobom z obniżoną motoryką ruchową, oraz działania na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dzięki wsparciu naszych darczyńców i partnerów jesteśmy w stanie kontynuować naszą misję i działać na rzecz poprawy zdrowia dzieci i kobiet w Polsce. Jeśli chcesz pomóc nam w naszej misji, możesz przekazać darowiznę lub zostać wolontariuszem. Razem możemy zmienić życie dzieci i kobiet w Polsce na lepsze!

Nasze Projekty

Fizjosensoryka – Wsparcie na Starcie

Fundacja Baby & Mom przy współpracy z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zaprasza do projektu „Fizjosensoryka – wsparcie na starcie”, gdzie naszym głównym celem jest wsparcie Twojego malucha na początku jego drogi rozwojowej przez terapie sensoryczną z elementami fizjoterapii.

Przeczytaj więcej…

Fundacja Baby & Mom z dumą prezentuje nasz najnowszy projekt partnerski – Kolorowankę Integracyjną „Kolorujemy różnorodność: Niepełnosprawność w kolorach” stworzoną przez Łukasza Kuftę. Ta unikalna kolorowanka jest nie tylko zabawą, ale również narzędziem edukacyjnym, które pomaga dzieciom, pedagogom, rodzicom i organizacjom społecznym zrozumieć i zaakceptować różnorodność niepełnosprawności.

Przeczytaj więcej…

Sprawdż Naszego Bloga

Dane Rejestrowe i Statut