Fizjoterapia dla dzieci, mam i kobiet – Warszawa

Fundacja Baby & Mom

Jako Fundacja Baby & Mom, naszymi celami są przede wszystkim pomoc społeczna i poprawa jakości życia dzieci i kobiet w Polsce. Chcemy zapewnić równość szans w dostępie do opieki fizjoterapeutycznej, szczególnie dla tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub mają problemy z motoryką ruchową.

Pomagamy i Edukujemy

Działamy również na rzecz ochrony i promocji zdrowia, a nasze projekty obejmują szeroki zakres działań, od pomocy fizjoterapeutycznej po organizację kampanii edukacyjnych i szkoleń dla rodziców i opiekunów. Wspieramy przedszkola i żłobki w zakresie promocji zdrowia oraz prowadzimy działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób z problemem nietrzymania moczu i dysfunkcji uroginekologicznych.

Nasze Działania

Popularyzujemy wiedzę na temat zapobiegania chorobom układu moczowo-płciowego, zwłaszcza u kobiet w okresie okołoporodowym i młodych mam. Wspieramy również rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promujemy kulturę fizyczną oraz organizujemy i promujemy wolontariat.

Nasza działalność obejmuje również pomoc Polonii i Polakom za granicą, zwłaszcza osobom z obniżoną motoryką ruchową, oraz działania na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dzięki wsparciu naszych darczyńców i partnerów jesteśmy w stanie kontynuować naszą misję i działać na rzecz poprawy zdrowia dzieci i kobiet w Polsce. Jeśli chcesz pomóc nam w naszej misji, możesz przekazać darowiznę lub zostać wolontariuszem. Razem możemy zmienić życie dzieci i kobiet w Polsce na lepsze!

Nasze Projekty

Więcej informacji wkrótce

Żłobkowa edukacja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bądź prosty w Przedszkolu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sprawdż Naszego Bloga

Dane Rejestrowe i Statut